ศธ.มอบหมายให้ สกสค. เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
Image