ประมวลภาพ : ผู้บริหาร แพทย์ - พยาบาล โรงพยาบาลครู ศึกษาดูงาน คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
Image


รูปภาพ