ข่าว สกสค. ฉบับที่ 330 : ศธ.จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
Image