ประมวลภาพ : การประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 26 มีนาคม 2562
Image