เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ครั้งที่ 4/2562
Image