ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์รางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี 2562
Image