ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
Image