ประมวลภาพ : สกสค. 77 จังหวัด ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ
Image


รูปภาพ