ร่วมงานตักบาตรวันครู ปีที่ 63 ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ
Image