ประมวลภาพ : ตักบาตรวันครูบริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 16 มกราคม 2562
Image


รูปภาพ