ประมวลภาพ : การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1" วันที่ 14 มกราคม 2562
Image


รูปภาพ