คำขวัญวันครู พ.ศ. ๒๕๖๒ "ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี"
Image