ประมวลภาพ : มอบนโยบายผู้บริหาร เตรียมจัดงาน "เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1"
Image


รูปภาพ