ประมวลภาพ : สกสค.จัดกิจกรรม 5 ส. BIG CLEANING DAY พร้อมกันทั่วประเทศ 27 ธันวาคม 2561
Image


รูปภาพ