ประมวลภาพ : การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
Image