ประมวลภาพ : การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
Image


รูปภาพ