เอกชนเตรียมบริจาคที่ดินให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
Image