ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาพันธ์เกษตรกรและข้าราชการเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ
Image