ประมวลภาพ : การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยฯ อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
Image


รูปภาพ