ประมวลภาพ : การประชุมคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์แนวทางเพื่อรองรับการประเมินหน่วยงานองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2561
Image


รูปภาพ