ประมวลภาพ: การประชุมวางแผนการดำเนินงานการจัดทำบันทึก สกสค. ประจำปี 2562
Image