ประมวลภาพ : ประชุมผู้บริหาร ห้องประชุมเทพหัสดิน อาคารสำนักงาน สกสค.
Image


รูปภาพ