ประมวลภาพ : พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของ สกสค. วัดโพธาราม จ.นครสวรรค์
Image


รูปภาพ