ข่าว : สำนักงาน สกสค. จังหวัดร้อยเอ็ด
Image

  
         นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรอบรมปฐมนิเทศน์ข้าราชการครูบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ที่มาข่าว :  สำนักงาน สกสค. จังหวัดร้อยเอ็ด