รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Image


รูปภาพ