ประมวลภาพ : นายอรรถพล ตรึกตรอง เข้าสักการะพระพฤหัสบดี
Image


รูปภาพ