" ซ่อมอดีต สร้างอนาคต สกสค. โดยนายอรรถพล ตรึกตรอง ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
Image