เอกสารการบรรยายพิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
Image

การบรรยายพิเศษโดย  นายอรรถพล  ตรึกตรอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 4 อาคารหอประชุมคุรุสภา
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
***********************************

คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์