สถานพยาบาล สกสค. ขอเชิญตรวจคัดกรองต้อกระจก หัวใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
Image