ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. รับมอบงาน
Image

เลขาฯ สกสค. คนใหม่รับมอบงาน

          ดร.พีระ  รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. รับมอบงาน ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จากนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 1214/2561 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้การต้อนรับ

          ดร.พีระ กล่าวสั้นๆ ว่า “มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ดีที่สุด แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทีมงานคุณภาพของ สกสค. ด้วย ผมเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคน หวังว่าทุกคนจะร่วมมือกันทำงานเพื่อสวัสดิการ สวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมและทั่วถึงที่สุด หลักการทำงานของผมมีไม่มาก ต้องมีความ “ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ยึดหลักธรรมาภิบาล” แล้วงานทุกอย่างจะเรียบร้อย ราบรื่นไปด้วยดี อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด”

           เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


ภาพ/ข่าว : กลุ่มสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพ