สกสค. ร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเหตุฉุกเฉิน"
Image

สกสค. ร่วมฝึกอบรม “ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเหตุฉุกเฉิน”

          นายวัชรินทร์ จำปี รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเหตุฉุกเฉิน” เพื่อเสริมสร้างทักษะความชำนาญให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีการเตรียมความพร้อม และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น ก่อนได้รับการรักษาจากแพทย์ในโรงพยาบาล โดยมีนายเชาวลิต อะหมัด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 76 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และตัวแทนพนักงานเจ้าหน้าที่

          นายสำเริง กุจิรพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย

     ภาพ/ข่าว : กลุ่มสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สกสค.        

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ         


รูปภาพ