เป็นประธานการประชุมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
Image