ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (เม.ย. - ก.ย. 61)
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์