เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุดรธานี
Image

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุดรธานี นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามงานที่มอบหมาย พร้อมทั้งรับฟังปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับทราบข้อมูลงาน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. การชำระเงินสงเคราะห์ครอบครัว และสวัสดิการกองทุนเงินกู้ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมกการ สกสค. ทั้งนี้ นายประเวศ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สกสค.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพ