มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประชุมสามัญประจำปี 2559
Image

มูลนิธิทวี  บุณยเกตุ ประชุมสามัญประจำปี 2559

          นายจักรพรรดิ  วะทา ประธานกรรมการมูลนิธิทวี  บุณยเกตุ เปิดการประชุมสามัญ ประจำปี 2559 โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

รูปภาพ