การฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" ประจำปี 2561 กลุ่มภาคเหนือ
Image

การฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"

          เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบนโยบายและบรรยายพิเศษ ในการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" ประจำปี 2561 กลุ่มภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 49 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 16 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จังหวัดละ 2 คน และคณะครูจากโรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

รูปภาพ