พิธีมอบรางวัล และทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ เนื่องในวันครู 2561
Image