โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการควบคุมภายในสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
Image

          เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ นายวัชรินทร์ จำปี รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการควบคุมภายในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา” โดยมี นายฉัตรชัย โอนอ่อน วิทยากรจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ให้ความรู้

           นอกจากนี้ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล และ ดร.สำเริง กุจิรพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ให้เกียรติร่วมงาน ทั้งนี้ ผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เข้าอบรม จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น ๔ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สกสค.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ


รูปภาพ