มอบนโยบายแก่ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Image