งาน “ร้อยดวงใจเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา : นายทวี บุณยเกตุ”
Image

          สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ร่วมกัน จัดงาน “ร้อยดวงใจเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา : นายทวี บุณยเกตุ” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณงามความดี และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อนายทวี บุณยเกตุ 

          โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีรับมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา คณะกรรมการมูลนิธิทวี บุณยเกตุ พนักงานเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมคุรุสภา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

รูปภาพ