สกสค. ร่วมจัดซุ้มประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนบริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
Image

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ร่วมจัดซุ้มประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนตลอดวัน ได้แก่ อาหารมื้อเช้า กลางวัน เย็น พร้อมน้ำดื่ม ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. 

          นอกจากนี้ยังมีหน่วยแพทย์-พยาบาล จากสถานพยาบาล สกสค. ดูแลสุขภาพ และให้บริการด้านเวชภัณฑ์ ตลอดจนจิตอาสาที่คอยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ  ณ บริเวณสนามหญ้า หน้ากระทรวงศึกษา ตั้งแต่วันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2560

รูปภาพ