กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
Image

          นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์  เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี ๒๕๖o เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖o ณ วัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง จังหวัดสกลนคร โดยมีพระครูศรีปริยัตยาลังการ เจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ 

          ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ผู้อำนวยการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ร่วมพิธีดังกล่าวในครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น  ๑,๕๔๗,๙๘๙ บาท

ถ่ายภาพ/เขียนข่าว : ประชาสัมพันธ์ สกสค.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : กลุ่มเทคโนโยลีสารสนเทศ


รูปภาพ