รับมอบเงินจากนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย)
Image