ผู้บริหาร สกสค. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ มารดาเจ้าหน้าที่ สกสค.
Image