สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีฯ
Image

          เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 2,300 ดอก จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี     ดร.สำเริง กุจิรพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และดร.วสันต์ นาวเหนียว ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นตัวแทนส่งมอบ ซึ่งดอกไม้จันทน์ดังกล่าวได้มาจากการประดิษฐ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เริ่มต้นประดิษฐ์มาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  หลังจากนี้จะส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีต่อไป

รูปภาพ