สกสค. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรและติดตามงานด้าน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
Image