สกสค. หารือการประเมินยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ
Image

          สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดการประชุมการสนทนากลุ่ม (Focus group) รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ เพื่อประเมินยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ โดย ดร.ประคอง รัศมีแก้ว ประธานอนุกรรมการดังกล่าว และดร.มารดี คำมา ผู้ดำเนินการสนทนากลุ่ม 

          ทั้งนี้ มี ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายสันติ รุ่งสมัย ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ  พร้อมด้วยผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดลพบุรี สุโขทัย สุรินทร์ ตาก และอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านการเงิน (FA) จังหวัดชัยนาท นครราชสีมา พิจิตร ยโสธร และกำแพงเพชร ร่วมประชุมในครั้งนี้

ภาพ/ข้อมูล : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สกสค.
ผู้ดูและเว็บไซต์ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพ