การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารรับนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
Image

การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารรับนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ครั้งที่2/2560

วันที่ 6 มิถุนายน 2560

ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพมหานคร

รูปภาพ