สกสค. สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง "บ้านพักครู ตชด. เฉลิมพระเกียรติ"
Image

 สนับสนุนงบประมาณสร้าง “บ้านพักครู ตชด. เฉลิมพระเกียรติ”

          นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการมอบเงินจำนวน 5,523,552 บาท จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็น ค่าก่อสร้าง “บ้านพักครู ตชด. เฉลิมพระเกียรติ”ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยมี พลตารวจโท เทพ อมรโสภิต ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้  ดร.พิษณุ  ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ อ้นน่วม  และนายธารงค์  น่วมศิริ  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และแขกผู้มีเกียรติทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นเกียรติเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 5 อาคารสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ชั้น 1

ภาพ/ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สกสค.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ


รูปภาพ