สกสค. จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณด้านหน้าหอพัก สกสค.
Image

          เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์  ประจำปี 2560  ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณด้านหน้าหอพัก สกสค. โดย ดร.พิษณุ  ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้กล่าวอวยพรให้ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สกสค.ทั่วประเทศ มีความสุข ความเจริญ  เดินทางขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

รูปภาพ